Aktivitetskalender


 

Datum

Aktivitet

2020-10-03

P-R:s off. utställning i Haninge. INSTÄLLD!

Tryck på varje aktivitet för mer information
Med reservation för eventuella ändringar och felskrivningar.

 

Vill du arrangera en aktivitet t.ex. en papillonträff?
Kontakta
aktivitetskommittèen