Utställningsanmälan


 
Här är information till utställningar arrangerade av Papillon-Ringen. Anmälan till Papillon-Ringens officiella utställningar sker numera via SKK:s internetanmälan. Tänk på att se till att du väljer rätt utställning då det kan vara flera klubbar som arrangera utställningar på samma plats och samma helg.

Din hund får anmälas endast i en (1) klass. Erforderlig ålder på hunden ska ha uppnåtts samma dag som utställningen.
Ansvaret för kataloguppgifternas riktighet åvilar helt anmälaren.

OBS! Medlemskap i Papillon-Ringen är ett krav för att kunna ställa ut på Papillon-Ringens och utställningar. Detta gäller för både inoff & officiell utställning.

 

 
Utställningsort: Haninge
Officiell utställning
Utställningsdatum: 2020-10-03
Anmälan är inte öppen ännu då vi fortfarande avvaktar på vad som kommer gälla i oktober p.g.a. corona.
 
Anmälan är bindande, och genom att skicka in anmälan bekräftar du att du har tagit del av SKK:s tävlingsbestämmelser.
 
Anmälningsinformation till SDHK:s och SKK:s utställningar finns på deras respektive hemsidor, SDHK:s hemsida, SKK:s hemsida
 

 
Anmälningsavgifter:
 
Officiell utställning:  
SDHK Papillon-ringen
Valpklass 180:-
Officiell klass 370:-
Veteran klass 230:-
Valpklass 180:-
Officiell klass 350:-
Veteran klass 230:-
   
Inofficiell utställning:
Valpklass 150:-
Övriga klasser 180:-
 

 
Plusgirokonto Nordea: 87 53 82-4
IBAN: SE94 9500 0099 6042 0875 3824
BIC: NDEASESS