Kommittéer och funktionärer


 
Avelskommitté   Monia Wergård
monia.w@papillonringen.se
Sammankallande
     
    Annika Sjölund
     
    Asta Maria Gudbergsdottir
     
    Tess Källman
tess.k@papillonringen.se
     

     
Utställningskommitté   Anette Johansson
anette.j@papillonringen.se
Sammankallande
     
    Åsa From
asa.f@papillonringen.se
     
    Anne Weiefors
anne.w@papillonringen.se
     
    Tess Källman
tess.k@papillonringen.se
     

     
Hundsportskommitté   Ewa Arve
ewa.a@papillonringen.se
Sammankallande
     
    Sari Romppanen Gustavsson
sari.r@papillonringen.se
     

     
Marknadsföringskommitté   Carolina Olsson
carolina.o@papillonringen.se 
Sammankallande
     

     
Redaktionskommitté   Maria Lönhammar (ans.utgivare)
ordforande@papillonringen.se
     
    Anette Johansson (redaktör)
redaktor@papillonringen.se
     
    Sofia Cedervall (layout)
     

     
Valpförmedling   Inger Yaglikcilar
i.yaglikcilar@papillonringen.se
073-031 81 34
 

     
Webmaster   Sofia Cedervall
webmaster@papillonringen.se