Hundsporter Topp 10 - 2019


 

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

 

 
Listan uppdateras då ny poängställning meddelas från Kerstin Malm
agility@papillonringen.se  

Poängställningen är räknade till och med mars.

Fullständiga regler för poängberäkning finns längst ned på sidan.
 
 

Agility Small

  Registrerat namn Namn Poäng Antal lopp
1 Butterfly Hart's Onyx Onny 100 3
2 Butterfly Hart's Opal Tilo 90,5 3
3 Alex' Bb King Musse 76,5 3
4 Cutlass Blackberry Idefix 68,95 3
5 Merrygait's Coto Vintage Todde 38,53 3
6        
7        
8        
9        
10        
 

Agility xsmall

  Registrerat namn Namn Poäng Antal lopp
1 X-Plosion Girl Vom Salamandertal Ezzi 166 5
2 Heartseeker's Golden Eye Enya 165,97 5
3 Keramet's Hooked On A Feeling Freddie 159 5
4 Sapphiresky Honey Bun Kivi 155 5
5 Heartseeker's Doo-Berry Doobie 153,5 5
6 Hualtet's Fille Enzo 123,14 5
7 Keramet's Je T'amie Yez 116,28 5
8 Heartseeker's Moonraker Raker 113,28 4
9 Fairymist Call Me Irresponsible Flash 81,37 3
10 Oak Spring's Aniara Smulan 31,47 3
 

Lilla Rallylydnad - nybörjar- och fortsättningsklass

  Registrerat namn Namn Poäng Antal lopp
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
 

Stora Rallylydnad - avancerad- och mästarklass

  Registrerat namn Namn Poäng Antal lopp
1 Sapphiresky I Love Mini 139,7 2
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
 

Lydnad - (Alla klasser)

  Hund Poäng antal starter
1      
2      
3      
4      
5      
6      
 
Nosework
  Registrerat namn Namn Poäng Antal starter
1 Keramet's O' so Pretty Luna 37 3
2 Two Princes Blossom Blomman 34 3
3 Weiefors Dainty Disa Disa 4 2
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
 
Freestyle/Htm
  Hund Namn Poäng Antal starter
1 Bohusklippans Engla Engla 57,72 2
2 Arvslindans Thunderstorm Dundra 50,11 2
3        
4        
5        
 
 

 

Regler för poängberäkning i agility

Börja med en grundpoäng på 20 poäng för att hunden har gått i mål utan att bli diskvalificerad.
Dra därefter av de felpoäng som belastar hunden, såväl hinderfel som tidsfel. T.ex. en hund som gått i mål med en rivning och är 2.58 sekunder långsammare än referenstiden får 20 - 5 - 2.58= 12,42 poäng.
Denna poäng multipliceras med klasskoefficienten enligt följande: Klass 1: 1 Klass 2: 1.1 Klass 3: 1.2
Exempel: Hunden ovan med 12,42 poäng när felen har dragits av får slutligen 12,42 poäng om den tävlat i klass 1, 13,662 poäng (12,42 x 1,1 = 13,662) om den tävlat i klass 2 och 14,904 poäng om den tävlat i klass III (12,42x1,2=14,904).
Avsluta med att avrunda till en decimal (12,4, 13,7 resp 14,9 i ovan nämnda exempel).
Om hunden har mer än 20 fel erhålls poängen 1 multiplicerad med klasskoefficienten. Diskvalificering ger ingen poäng.
Pinnar: Pinne i klass 1 - 1 poäng Pinne i klass 2 - 2 poäng Pinne i klass 3 - 3 poäng
Placeringar: Placering 1-10 ger extra poäng, i motsatt skala, dvs plac 1 ger 10 poäng, plac 2 ger 9 poäng osv.
En hund som nollar ett lopp kommer alltså att erhålla 24 poäng, plus 1-3 poäng för tagen pinne, samt 10-1 poäng för ev placering. Maxpoäng blir alltså 37 för seger med pinne i klass 3.
En lista för small och en för xsmall. Ev mediumhund får räkans in i smallgruppen. Minst 2 och max 5 av årets resultat får räknas
 

 

Regler för poängberäkning i rallylydnad

Lilla rally-listan
Minst 2 och max 3 resultat från nybörjar- och fortsättningsklass. Nybörjarklassen multipliceras med koefficient 1 och fortsättning med koefficient 1.1. Resultat från klasserna får blandas.
Stora rally-listan
Minst 2 och max 3 resultat från avancerad- och mästarklass. Avancerade klassen multipliceras med koefficient 1 och mästare med koefficient 1.1. Resultat från klasserna får blandas
 

 

Regler för poängberäkning i lydnad

Tilldelade poäng i respektive klass divideras med högsta möjliga poäng för klassen. Detta multipliceras sedan med en faktor för varje klass.
Startklass: Maxpoäng 200, faktor 100
Klass 1: Maxpoäng 320, faktor 110
Klass 2: Maxpoäng 320, faktor 120
Klass 3: Maxpoäng 320, faktor 130
Minst 2 och max 3 resultat får räknas under året.
 

 

Regler för poängberäkning i Nosework

Minst 2 och max 3 resultat får räknas under året, samtliga klasser.
5 poäng per klarat sök, maximalt 20 per tävling. 1 poängs avdrag per fel.
1 poäng per minut tillgodo på maxtiden för alla sök.
Varje tävling ger minst 2 poäng, oavsett resultat.
Klasskoefficienter (avrunda uppåt)
TEM: 1
TSM: 1
Kl1: 1
Kl2: 1,5
Kl3: 1,8
 

 

Regler för poängberäkning i Freestyle/Htm

Minst 2 och max 3 av årets resultat får räknas. FS och HTM blandas, det spelar ingen roll om det är till exempel tre HTM-resultat, eller blandat FS och HTM. Poängen multipliceras med en koefficient beroende på klass. FS1/HTM1 :1
FS2/HTM2: 1,1
FS3/HTM3: 1,2