BPH / MH


 
Under 2019 har alla som är medlemmar i Papillon-Ringen och gör BPH med sin papillon rätt att få ett bidrag på 250:- från Papillon-Ringen och 200:- från SDHK. Har du gjort eller planerar att göra BPH under 2019 kontakta Kerstin Malm för mer information om dom båda bidragen.
 

 
2017-05-17 Info från SDHK angående BPH: brev1_sdhk.pdf
 

 
BPH (Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund) är anpassat för att användas till hundar oavsett ras. Man testar på de situationer en sällskapshund möter och hur den reagerar. Skott är frivilligt. Momenten kan du se här: http://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/momenten-i-bph/ Även BPH är officiellt och läggs in på hunddata. Arrangörer är olika brukshundsklubbar, lokala kennelklubbar och privata aktörer. Det gör att priset på BPH kan variera beroende på om det är momspliktigt eller inte för arrangören. Liksom på MH så är de önskvärda reaktionerna lite olika beroende på vilken ras det är. Likaså här måste hunden vara 1 år gammal även här.
 

 
MH (Mentalbeskrivning Hund) är ett officiellt test där man mäter hundens reaktioner på jakt, leklust, hur sociala de är, olika rädslor, aggressivitet och reaktioner på skott mm. MH är i första hand framtagen för brukshundar och är ett krav för att få registrera valpar och tävla bruks (är hunden över 18 månader så måste den ha genomgått MH för att få tävla inom bruksgrenarna oavsett ras) Det kan vara svårt att komma med på ett MH eftersom prioritetsordningen är

1. Hundar som ska utbildas till tjänstehundar eller tävla inom bruks om hunden är över 18 månader

2. Hundar som behöver MH till registrering av valpar

3. Andra hundar i mån av plats

Det finns inga rätt och fel på ett MH utan alla reaktioner är acceptabla, man jämför resultatet med ett sprindeldiagram för varje ras som man kan hitta på http://kennet.skk.se/avelsdata/
MH anordnas av brukshundsklubbarna och man kan hitta var de finns på http://sbktavling.se/

Man ska inte träna till ett MH, då förlorar det man vill ha fram hundens egna mentalitet och inte vad som är inlärt. Däremot så har man stor nytta om hunden kan vara lös och komma på inkallning eftersom delar av provet körs med lös hund. Som papillonägare så får man se vad man har för hund och snabbare kunna hitta träningsmetoder som passar just den egna hunden och för uppfödarna är det en hjälp i den fortsatta aveln. Och dessutom är det väldigt intressant och roligt både att se på ett MH och själv göra provet. För att kunna göra beskrivningen så måste hunden vara minst 1 år