Om valphänvisningen


 
Regler för valphänvisning
 
För att få valphänvisning gäller att du som uppfödare är medlem i Papillon-Ringen och följer Papillon-Ringens och SKK:s regler och riktlinjer. Information om dessa regler och riktlinjer finns att läsa under uppfödning.

Pap_pra1: Båda avelsdjuren måste vara DNA-testade för pap-pra1 innan parning eller hereditärt fria och resultatet måste finnas på SKK Hunddata. Affected (C) får inte användas i avel och carrier (B) får endast användas tillsammans med clear (A) eller hereditärt fri.

Patella: Papillon-Ringen rekommenderar att alla avelsdjur är patellaundersökta innan parningoch för att få valpförmedling är det ett krav att båda avelsdjuren är patellaundersökta och resultatet måste finnas på SKK Hunddata.

Ögonlysning: Rasklubben rekommenderar en ögonlysning på avelsdjuren efter 3 års ålder, för att fastställa eventuellt andra skadliga ögonsjukdomar.
Däremot för att få valphänvisning via klubben är det ett krav att en ögonlysning är gjord när avelsdjuren har fyllt 3 år. Gäller från och med 1/6 2017. Det innebär att alla avelsdjur som fyllt 3 år vid parningsdatumet måste ha en ögonlysning. Ögonlysningen får vara gjord innan hunden fyllt 3 år.

Planerade kullarna som läggs in ligger kvar fram till 5 dagar efter det planerade valpningsdatumet. Födda kullar finns kvar fram till valparna blir 8 veckor. Sedan kan hänvisningen förlängas med en månad åt gången så länge någon valp är osåld. Vuxna hundar och fodervärdshundar finns kvar i två månader första gången, sedan måste hänvisningen förlängas med en månad åt gången.

Om du har frågor om valpförmedlingen så kontakta vår valpförmedlare:
Inger Yaglikcilar
i.yaglikcilar@papillonringen.se
Telefon: 044-31 00 85

Vill du ändra något i din valpannons när du t.ex. fått någon av valparna sålda eller vill ta bort hela kullen så kontakta: webmaster@papillonringen.se