Om valphänvisningen


 
Regler för valphänvisning
 
För att få valphänvisning gäller att du som uppfödare är medlem i Papillon-Ringen och följer Papillon-Ringens och SKK:s regler och riktlinjer. Information om dessa regler och riktlinjer finns att läsa under uppfödning.

Båda avelsdjuren måste vara DNA-testade för pap-pra1 innan parning efter den 1/1-16. Affected får inte användas i avel och carrier får endast användas tillsammans med clear.

Rasklubben rekommenderar en ögonspegling på avelsdjuren efter 3 års ålder, för att fastställa eventuellt andra skadliga ögonsjukdomar.
Däremot för att få valphänvisning via klubben är det ett krav att en ögonspegling är gjord när avelsdjuren har fyllt 3 år. Gäller från och med 1/6 2017. Det innebär att alla avelsdjur som fyllt 3 år vid parningsdatumet måste ha en ögonlysning. Ögonlysningen får vara gjord innan hunden fyllt 3 år.

De planerade kullarna som läggs in ligger kvar fram till 2 dagar efter det planerade valpningsdatumet. Födda kullar finns kvar fram till valparna blir 8 veckor. Sedan kan hänvisningen förlängas med en månad åt gången. Vuxna hundar finns kvar i en månad, sedan måste hänvisningen förlängas.

Om du har frågor om valpförmedlingen så kontakta vår valpförmedlare:
Inger Yaglikcilar
i.yaglikcilar@papillonringen.se
Telefon: 044-31 00 85

Vill du ändra något i din valpannons när du t.ex. fått någon av valparna sålda eller vill ta bort hela kullen så kontakta: webmaster@papillonringen.se

 

 
Inavelsgrad
 
Genetikerna rekommenderar en genomsnittsinavelsgrad på 2,25% på hela rasen. Kusin parning ger, 6,25% och rekommenderas att vara den högsta inavelsgraden som man bör göra. Det som händer när inavelsgraden blir högre är att man dubblerar flera gener eftersom hundarna är mer släkt med varandra och tappar sådeles variationen i gener. I en inavelsgrad som är låg finns fler variationer av gener i eftersom hundarna inte är släkt med varandra. Mer finns att läsa i Avelsstrategierna (RAS).

Har du frågor om inavelsgraden kan du kontakta avelskonsulenten på e-post:

Bitte Sölvberg
b.solvberg@papillonringen.com