Kommittéer och funktionärer


 
Avelskommitté   Sofia Cedervall
s.cedervall@papillonringen.se
Sammankallande
     
    Annika Sjölund
     
    Lena Hellborg
     
    Marie Forsberg
     
    Monia Wergård
     

     
Utställningskommitté   Marianne Lundqvist
m.lundqvist@papillonringen.se
Sammankallande
     
    Anne Weiefors
     
    Åsa Larsson
     

     
Hundsportskommitté   Nathalie Edlund
n.edlund@papillonringen.se
Sammankallande
     
    Kerstin Malm
     

     
Marknadsföringskommitté   Ann-Christine Igelström
a.c.igelstrom@papillonringen.se

Sammankallande
     

     
Aktivitetskommitté   Bitte Skog
b.skog@papillonringen.se
Sammankallande
     
    Lena Oredsson
     
    Lala Wallin Cederlund
     

     
Redaktionskommitté   Jan Andersen (ans.utgivare)
ordforande@papillonringen.se
     
    Alexandra Sahlin (redaktör)
redaktor@papillonringen.se
     

     
Webmaster   Sofia Cedervall
webmaster@papillonringen.se
 

     
Valpförmedling   Inger Yaglikcilar
i.yaglikcilar@papillonringen.se
044-31 00 85