Kommittéer och funktionärer


 
Avelskommitté   Annika Sjölund
annika.s@papillonringen.se
Sammankallande
     
    Sofia Cedervall
     
    Lena Hellborg
     
    Britt-Marie Hansson
     

     
Utställningskommitté   Åsa From
asa.f@papillonringen.se
Sammankallande
     
    Bitte Österberg
bitte.o@papillonringen.se
     
    Anne Weiefors
anne.w@papillonringen.se
     

     
Hundsportskommitté   Marie Jakobsson
marie.j@papillonringen.se
Sammankallande
     
    Kaisa Kuosku
kaisa.k@papillonringen.se
     

     
Marknadsföringskommitté   Tina Lundqvist
tina.l@papillonringen.se
Sammankallande
     
    Helene Wedin
helen.w@papillonringen.se
     

     
Redaktionskommitté   Maria Lönhammar (ans.utgivare)
ordforande@papillonringen.se
     
    Anette Johansson (redaktör)
redaktor@papillonringen.se
     
    Sofia Cedervall (layout)
     

     
Valpförmedling   Inger Yaglikcilar
i.yaglikcilar@papillonringen.se
073-031 81 34
 

     
Webmaster   Sofia Cedervall
webmaster@papillonringen.se