Årsmöte


 
 
Papillon-Ringen inbjuder till årsmöte
lördagen den 23 februari 2019 kl 13:00
i Rotebro, Stockholm
 
Papillon-Ringen bjuder på visning av SKK:s museum kl 11:00
och lunch kl 12:00
Anmälan till lunchen måste göras till sekreteraren före den 7 februari

Att bara komma till årsmötet krävs ingen föranmälan

 
Årsmöteslokal
SKK:s lokaler i Rotebro
Karta till platsen
 
Motionerna ska vara sekreteraren tillhanda senast 1 februari 2019 via post
Adressen finns i Papillon-Posten
 
Välkomna!
 
Årsmöteshandlingarna med bl.a. valberedningens förslag på styrelsen finns här
_____________________________________
 

Ordförande: Pernilla Rydell omval eller nyval

   
Omval eller nyval av ledamöter
Marianne Lundqvist
Kristina Magnusson
Sofia Cedervall
Ledamöter 1 år kvar
Inga-Lill Stener
Geine Edenius
Kerstin Malm
   
Omval eller nyval av suppleanter
Ann-Christine Igelström
Nathalie Edlund
Suppleanter 1 år kvar
Jane Valencia
Fyllnadsval på 1 år av suppleant efter avgående Claes Svensson
_____________________________________
   
Revisor omval eller nyval
Lizanne Byström
Revisor 1 år kvar
Marie Nordberg Bengtsson
   
Revisorssuppleant omval eller nyval
Bitte Skog
Revisorssuppleant 1 år kvar
Axel Axelsson

_____________________________________

   

Valberedningen
Val av 2 personer
Irene Hasselgren 1 år kvar