Årsmöte


 
Papillon-Ringen kallar till årsmöte den 13/2-2022 12.30
I SKK:s lokaler Rotebergsvägen 3, Sollentuna
 

SKK:s Museum öppet ifrån kl 11.00

11:30 Lunch

12:30 Årsmötet öppnas

Utdelning av championrosetter sker efter årsmötet

Anmälan till lunchen görs till anette.j@papillonringen.se Senast 23/1-2022

Anmälan är bindande då vi bjuder på lunchen

Motionen ska skrivas under och vara styrelsen tillhanda senast 23/1-22

Motionerna skickas till

Asta Maria Gudbergsdottir

Sjuhusvägen 61

275 70 Lövenstad

Eller via mail: sekreterare@papillonringen.se

(en underskriven kopia måste också skickas per post) och vara klubben tillhanda

senast 23/1-22

Medtager man hund så måste den vara i en transportväska/bur när vi är i

matsalen och äter. Resterande tid får de ligga utanför buren på en medhavd filt.

 
Ordförande 1 år kvar: Maria Lönnhammar

Ledamöter 1 år kvar

Asta Maria Gudbergsdottir

Anette Johansson

Bitte Österberg

Ledamöter omval eller nyval

Marie Jakobsson

Anne Weiefors

Annika Sjölund

Suppleanter 1 år kvar

Helene Wedin

Tina Lundqvist

Suppleanter omval eller nyval

Åsa From

Kaisa Kousku

Revisor 1 år kvar

Charlotte Johansson

Revisor omval eller nyval

Marie Nordberg

Revisorsuppleant 1 år kvar

Bitte Skog

Revisorsuppleant omval eller nyval

Marianne Brännström

Valberedning

Claes Svensson 1 år kvar

Louise Nilsson Nyval

Marie Strandberg Nyval