Årsmöte


 
 
Papillon-Ringen inbjuder till årsmöte
lördagen den 10 februari 2018 kl 13:00
i Jönköping
 

Papillon-Ringen bjuder på kaffe och smörgås från kl 12:00

 
Årsmöteslokal
Hasse på Sjökanten
Rekrytvägen 5
553 05 Jönköping
 
Motionerna ska vara sekreteraren tillhanda senast 15 januari via post
Adressen finns i Papillon-Posten
 
Välkomna!
 
_____________________________________
 

Ordförande: Annika Tjärnberg har avgått. fyllnadsval 1 år

   
Omval eller nyval av ledamöter
Inga-Lill Stener
Christina Konstantinidou
Catharina Hjortmark
Ledamöter 1 år kvar
Tony Engström
Marianne Lundqvist
Kristina Magnusson
   
Omval eller nyval av suppleanter
Annika Sjölund
Marie Forsberg
Suppleanter 1 år kvar
Ann-Christine Igelström
_____________________________________
   
Revisor omval eller nyval
Marie Bengtsson
Revisor 1 år kvar
lizanne Byström
   
Revisorssuppleant omval eller nyval
Axel Axelsson
Revisorssuppleant 1 år kvar
Bitte Skog

_____________________________________

   

Valberedningen
Val av 2 personer
Carina Wiqvist 1 år kvar