OBS! Nytt Hälsoprogram för Papillon och Phalene från 1/1-2016 OBS!
På den här sidan hittar du all information angående det nya hälsoprogrammet.

OBS! Medlemsavgiften ska INTE betalas till Papillon-Ringen utan till SKK.
All information om var det ska betalas står på inbetalningskortet som skickats ut.