Nytt Hälsoprogram


 
NYTT HÄLSOPROGRAM för Papillon och Phalene kommer att gälla från och med 1/1 2016, det betyder att innan du betäcker så måste du ha ett resultat från Optigen märk väl att det kan ta flera veckor innan du får resultatet från optigen. Resultat + SKK,s remiss skall gå direkt till SKK efter 1/1 2016, ni som redan har resultat från optigen + remissen från SKK, kan skicka in dessa till SKK.

Nedanstående gäller:

Hälsoprogrammet (nivå 3) innebär:
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej är officiellt DNA-testad för pap_PRA1 vid av SKK godkänt laboratorium eller är hereditärt fri. Uppgifterna ska finnas registrerade i SKKs veterinärdataregister. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.

Registreringsförbud för avkomma vars bägge föräldradjur är anlagsbärare för PRA. DNA-testad anlagsbärare får endast användas i avel tillsammans med hund som är DNA-testad fri/clear eller hereditärt fri. Att använda affekterad hund i avel är ett brott mot SKKs grundregler. Affekterad hund beläggs med avelsspärr.

Resultaten avseende pap_PRA1 registreras i SKKs databas och publiceras via webbtjänsterna Avelsdata och Hunddata.

I tillägg till hälsoprogrammet rekommenderar rasklubben i sin avelsstrategi (RAS) en ögonspegling på avelsdjuren efter 3 års ålder för att fastställa eventuella andra skadliga ögonsjukdomar.


Kom nu ihåg att en carrier (B) är minst lika värdefull som en fri/clear (A) . Det är enbart att B hunden har ett anlag för PRA_1 men kommer aldrig att utveckla PRA_1. Denna B hund kan i princip vara mera värdefull i aveln än t.ex. A hunden, för det finns andra saker som man skall beakta i aveln som kanske är viktigare. Att vi gör detta är för att inte minska avelsbasen samt kasta bort så mycket värdefullt avelsmaterial, som vi redan har gjort.

Länk till SKK:s beslut om nytt hälsoprogram för rasen papillon/phalene
 

 
Här finns information om hur man gör för att DNA-testa sin hund
Här finns svar på olika frågor från SKK om hur man DNA-testar
Viktig information angående de Ovärderliga Carrier
Vill du veta mer om DNA så har SKK ett bra program du kan titta på här
Här finns bra information om Pap_pra1 på SKK:s hemsida
 
OBS! Glöm inte att skicka in DNA-testet på dina hundar till SKK.
För att registrera DNA-resultatet hos SKK måste du skicka en kopia på den SKK-remiss som fylldes i vid provtagningen och en kopia på provsvaret som kommer till ägaren per post. Inte det som eventuellt kommer via mail.

Sänd det sedan antingen via brev till:
Svenska Kennelklubben
Avdelningen för Avel och Hälsa
Box 771
191 27 Sollentuna

Eller via mail till:
vet@skk.se

 
DNA-gruppen