Nytt Hälsoprogram


 
OBS!     OBS!     OBS!     OBS!     OBS!

NYTT HÄLSOPROGRAM för Papillon och Phalene kommer att gälla från och med 1/1 2016, det betyder att innan du betäcker så måste du ha ett resultat från Optigen (endast blod gäller) märk väl att det kan ta flera veckor innan du får resultatet från optigen. Resultat + SKK,s remiss skall gå direkt till SKK efter 1/1 2016, ni som redan har resultat från optigen + remissen från SKK , kan börja att skicka in era resultat till SKK på höstkanten. SKK jobbar på att avelsdatan och hunddatan skall kunna ta emot resultat. Nedanstående gäller:

Hälsoprogrammet (nivå 3) innebär:
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej är officiellt DNA-testad för pap_PRA1 vid av SKK godkänt laboratorium eller är hereditärt fri. Uppgifterna ska finnas registrerade i SKKs veterinärdataregister. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.

Registreringsförbud för avkomma vars bägge föräldradjur är anlagsbärare för PRA. DNA-testad anlagsbärare får endast användas i avel tillsammans med hund som är DNA-testad fri/clear eller hereditärt fri. Att använda affekterad hund i avel är ett brott mot SKKs grundregler. Affekterad hund beläggs med avelsspärr.

Resultaten avseende pap_PRA1 registreras i SKKs databas och publiceras via webbtjänsterna Avelsdata och Hunddata.

I tillägg till hälsoprogrammet rekommenderar rasklubben i sin avelsstrategi (RAS) en ögonspegling på avelsdjuren efter 4 års ålder för att fastställa andra ögonsjukdomar.


Kom nu ihåg att en carrier (B) är minst lika värdefull som en fri/clear (A) . Det är enbart att B hunden har ett anlag för PRA_1 men kommer aldrig att utveckla PRA_1. Denna B hund kan i princip vara mera värdefull i aveln än t.e.x A hunden, för det finns andra saker som man skall beakta i aveln som kanske är viktigare. Att vi gör detta är för att inte minska avelsbasen samt kasta bort så mycket värdefullt avelsmaterial, som vi redan har gjort.

Länk till SKK:s beslut om nytt hälsoprogram för rasen papillon/phalene