DNA-Testade Papilloner


 
 
Här är en statistik över testade Papilloner.
Nedan finns både hur många som är testade på Optigen och hur många som är redovisade på SKK:s Hund- och Avelsdata.
För att få in din hunds DNA-resultat på hunddata och Avelsdata så måste du skicka in resultatet och SKK-remissen till SKK.

Normal, clear= Genetisk frisk
Carrier = anlagsbärare
Affected = sjuk hund som har PRA_1
Hereditärt fri = automatiskt fri genom att båda föräldrarna är clear
 
Här hittar du all information angående DNA-test
 

 
DNA-testade hundar
Hos Optigen har till och med 2016-09-12 469 st. Papilloner
med svenska ägare testats. Av dessa är:
365 st. DNA-testade Normal/clear = 77,8%
96 st. DNA-testade bärare/carrier = 20,5%
8 st. DNA-testade sjuk/affected = 1,7 %
 
I SKK:s avelsdata finns till och med 2016-09-30 976 st. DNA-diagnoser registrerade, inkl hereditärt fria. Av dessa är:
339 st. DNA-testade Normal/clear
74 st. DNA-testade bärare/carrier
3 st. DNA-testade sjuk/affected
560 st. hereditärt fri