DNA-Test


 
 
Hur gör man för att DNA testa sin hund ?
 
Man kan inte längre DNA-testa för pap_pra1 hos optigen.
Vi rekommenderar istället Laboklin som numera är godkända av skk.

Länk till Laboklin: https://shop.labogen.com/en/home

Om du är uppfödare så måste du först registrera dig som uppfödare hos Laboklin. Det gör du under "for breeders" eller går direkt in på denna länk https://shop.labogen.com/en/registerFC/index/sValidation/H.
Då får du uppfödarrabatt på proven. Tänk på att det kan ta någon dag innan du är registrerad som uppfödare och får rabatten. 

Här finns en guide hur man beställer test hos Laboklin.

Här är länken till SKK-remissen:
https://www.skk.se/globalassets/media---skk.se/uppfodning/halsa/remiss-dnatest-a14.pdf
Den fyller du i och skriver du och tar med till veterinären. Veterinären ska fylla i den och sedan ska den tas med hem och skickas in till SKK tillsammans med provsvaret du sedan får från Laboklin.

Om ni har några frågor om hur man beställer testet så kontakta
någon i avelskommitteen

 

 
Provsvaret du får från laboklin är antingen PRA/PRA, N/PRA eller N/N.
Så här tolkar du svaret:
 
PRA/PRA Affected
Har PRA
Hunden har två gener som bär på PRA-mutationen och kommer därför utveckla PRA. En hund som har PRA får inte användas i avel.
N/PRA Carrier
Bärare
Hunden har en gen som inte bär på PRA-mutationen och en gen som bär på PRA-mutationen. Hunden kan inte själv utveckla PRA, men kan nedärva genen till sina avkommor. En hund som är bärare får därför bara paras med en som är fri.
N/N Clear
fri
Hunden har två gener som inte bär på PRA-mutationen och kan varken utveckla PRA eller nedärva någon muterad gen till sina avkommor. En hund som är fri får paras med både fri och med bärare. Om två hundar som är fria får valpar så blir valparna hereditärt fria.
 

 
Registrera provsvaret hos SKK kan du göra antingen via brev eller via mail.
Så här gör du för att registrera resultatet hos skk:

Om du vill skicka provsvaret via post så tar du en kopia på provsvaret du fått via post (ej mailsvaret) från Laboklin och skickar det tillsammans med en kopia på SKK-remissen som du tog med dig hem från veterinären.
Dessa skickar du till denna adress:
Avdelningen för avel och hälsa
Svenska Kennelklubben
Box 771
191 27 Sollentuna

 Om du vill skicka in provsvaret via mail så scannar du in både brevprovsvaret och SKK-remissen och skickar dom till vet@skk.se