DNA-Test Frågor och Svar


 
 
Uppfödare och papillonägare ni har varit suveräna att DNA testa era hundar för PRA_1. Men nu vet ni alla att det är tvång på DNA från och med 1/1 2016. Samt vi har tagit bort listan på DNA testade hundar på denna sida, eftersom Svenska kennelklubben har alla DNA hundar på hundata samt avelsdata (om ni har skickat ert resultat även till SKK). Så nu skall ni endast sända ert DNA resultat till SKK med SKK remissen, inte till klubben.
Eftersom det kommer fortfarande en del frågor angående DNA, tänkte vi att ni kan fråga direkt här så alla kan se vad som gäller, och klubben svarar så fort som möjligt på frågorna samt är det något vi är osäkra på, skriver vi till SKK för att få rätt information.

Har ni någon fråga som inte finns här så skicka din fråga till b-m@silenzio.se

 

 
Fråga: Vad betyder hereditärt fri?
Svar: Det betyder att hunden själv inte är DNA-testad utan hunden är automatiskt fri genom att båda föräldrarna är fria.
 

 
Fråga: Hur ofta måste man ska ögonlysa sin hund ifall den går i avel?
Svar: Genom att vi numera DNA-testar alla avelshundar mot pap_pra 1 så behöver inte dessa längre ögonlystas regelbundet som tidigare. Däremot så rekommenderar klubben att man bör ögonlysa en gång efter 3 års ålder för att undersöka så att hunden inte lider av någon annan skadlig ögonsjukdom.
 

 
Fråga: En uppfödare från Danmark har lånat ut sin hanhund till Sverige för betäckning, vad gäller?
Svar från SKK: Hej! Då DKK har samma regler kring test och resultatregistrering av det här DNA-testet så godkänner vi det här resultatet eftersom att det finns registrerat på DKK's hemsida. Resultatet bör synas imorgon på SKK Hunddata och om tiken, som är mamma till valparna, är testad fri så blir även valparna per automatik hereditärt fria i SKK's databas.
Alltså om ni lånar en hanhund eller köper en valp från Danmark och det finns DNA test på DKK's avelsdata så skall det gälla även i Sverige.
 

 
Fråga: Hur registrerar jag DNA-resultatet hos SKK?
Svar: Du skickar in en kopia på den SKK-remiss som fylldes i vid provtagningen och en kopia på provsvaret som kommit till ägaren per post. Inte resultatet som som eventuellt kom via mail.

Sänd det antingen via brev till:
Svenska Kennelklubben
Avdelningen för Avel och Hälsa
163 85 Spånga

Eller via mail till:
vet@skk.se