Avelsrådgivning


 
Avelskommittéen består av:
Monia Wergård, sammankallande monia.w@papillonringen.se
Asta Maria Gudbergsdottir  
Annika Sjölund    
Tess Källman    
 

 
Läs mer om avelsrådens roll här
 
Hos avelsrådgivaren kan man få råd om avel, avelsarbete och hälsotester. Man kan diskutera avelsprinciper och också enskilda hundar. Man kan få reda på vad som finns registrerat om olika hundar t. ex. avkommor, tävlingsresultat och sjukdomsdata. Man kan utifrån detta diskutera vad som kan vara lämpligt att göra i det enskilda fallet.

Det som man inte får är förslag på hanhundar, detta måste vara tikägarens eget ansvar. Däremot kan man mycket väl diskutera sitt hanhundsval med avelsrådgivaren, men valet och urvalet gör man själv. Det är ju så att tikägaren känner sin tik och vet om de flesta av hennes förtjänster och brister. ”Avelsrådet” känner ju bara till hennes stamtavla. Om avel vore så enkelt att man bara behövde titta på en stamtavla och sedan vips kan föreslå en passande partner till denna stamtavla, så vore det väl inte så roligt med avel. Det kan inte heller vara så att avelsrådgivaren skall känna till samtliga avelsdugliga hanars exteriöra och mentala kvaliteter och på grundval av detta rekommendera parningar. Detta är också tikägarens ansvar.

Hundar som har någon allvarlig sjukdom/defekt skall inte användas i avel. Enligt SKKs grundregler skall ju bara friska hundar användas.

Vad är då en frisk hund? Det är ju en bra fråga, men man måste väl säga att en hund är frisk om den inte har några allvarliga defekter eller sjukdomar. Naturligtvis kan alla hundar drabbas av diverse mindre allvarliga sjukdomar och ändå räknas som friska.

Hur är det då med anlagsbärare för diverse sjukdomar?, Ja, det får man avgöra från fall till fall, beroende på sjukdom/defekt och arvsgång. Man kan generellt säga att hundar med hög belastning för någon sjukdom/defekt i stamtavlan bör man vara mycket försiktig med eller avstå från att använda i avel, hur vacker eller duktig den än är.

Men man kan ju bara vara försiktig om man vet att det finns anlag, så nu är vi tillbaka till början igen.